Δομημένη Καλωδίωση – Racks

Ενδεικτικές φωτογραφίες της δουλειάς μας

Δυστυχώς εδώ και αρκετά χρόνια δεν κρατούσαμε αρχείο των εγκαταστάσεων μας .
Αυτές οι φωτογραφίες είναι μερικές που είχαν οι τεχνικοί μας κρατήσει ώς απόξειξη κατάστασης παράδοσης.